Lions Club

Avesta

 

Lions Syften

 

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd

mellan jordens folk

Att befrämja god samhällsanda

Att genom aktiva insatser bidra till

en positiv samhällsutveckling

Att förena medlemmarna med band av vänskap,

gott kamratskap och ömsesidig förståelse

Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan

inblandning av politik och religion

Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla

Lions Etik

 

Fullgör ditt arbete med omsorg

Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende

Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig

oskäliga fördelar

Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad

Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv

Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig

Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel

Fullgör lojalt dina samhällsplikter

Hjälp dem som behöver ditt stöd

Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm

Bygg upp istället för att riva ner

Lions uppgift

 

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd

mellan jordens folk

gällande humanitära behov

genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och

internationella samverkan

 

 Kalender

April 2019
M Ti O To F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Vi har 56 besökare online