Lions Club

Avesta

Vid sammanträde den 28 december 1951 beslöts att bilda en Lion Club i Avesta. En interimsstyrelse tillsattes bestående av: Uno Lange, president; Gustaf Westman, sekreterare; Alexander Jensen, kassaförvaltare; samt Sixten Wiking-Johnsson och Carl Sparlund. Sammanträdet hade tillkommit genom Lions Club Hedemora, vars president och tillika ZO Rune Elgeklint, öppnade sammanträdet och redogjorde för en Lion Clubs syften och ändamål. Lions Club Hedemora blev således vår fadderklubb inom Lionrörelsen.

 Mötet beslöt att stiftelsefesten skulle äga rum den 16 februari 1952 på Avesta Stadshotell. Man beslöt också att antalet stiftare skulle utgöra 15 st. Klubbens årsavgift fastställdes till  50:-.

 Från charterfesten står att läsa:

”Högtidsmättad men ändå glad var stämningen vid Avesta Lions Clubs stiftelsefest på Avesta Stadshotell i lördags. Vid invigningsceremonin överlämnade vice distriktsguvernören Herbert Hårshagen, Uppsala, charterbrevet till presidenten i Avestaklubben landsfiskalsassistent Uno Lange”. Charterbrevet hade undertecknats av följande lions: Uno Lange, Gustaf Westman, V. Alexander Jensen, Carl Sparlund, Sixten Wiking-Johnson, Henry Rabe, Åke Engmér, Oscar Hugo Engflo, Eric Bernhult, Karl E. Appelgren, Wilhelm Eklind, Einar Norberg, Olle Andersson, Holger Thilander och Olov Parmér. Dessa femton personer var således stiftelsemedlemmarna i  Lions Club Avesta.

 Aktiviteterna under det första verksamhetsåret utgjordes av bl.a. vedhuggning och kottplockning. Tallkottplockningen uppgick till 132 liter och inbringade 35 öre per liter.

Förslag till nya aktiviteter framkom : Förutom vedhuggning och kottplockning fanns också vindsröjning, julfemman, bärplockning och trädgårdsskötsel på programmet. Vad gäller trädgårdsskötseln kan man läsa att: ”klubben skulle ombesörja iordningsställandet av vissa trädgårdar vars ägare av en eller annan orsak uraktlåtit att sätta dem i skick som anstår en Lion-broder. Den, för detta arbete utgående kontanta ersättningen tillfaller klubben”.

 Då mötena tydligen blev både långa och livliga i början av klubbens historia beslöts på septembermötet 1953 att mötet skulle avhållas på en timme och därefter skulle supé intagas, lokalen skulle lämnas kl. 23.00.

 Från de första åren kan man även notera att företagsbesök gjordes vilket naturligtvis var lika intressant och spännande som i dag. Besök gjordes vid Avesta Jernverk och vid Östanfors Kartongfabrik.

Företagsbesök

Ur protokollen framgår vilket intresse man lade ned på beredning och genomgång av motioner till Riksmötet. Vid februarimötet 1958 besökte Per Ståhl klubben. Per Ståhl var internationell president åren 1958-1962. Även vid 10-års jubileet fick klubben  besök av världspresidenten.

I protokoll av den 13 november 1958 rapporterades att Lions Club Horndal bildats vid sammanträde den 15/10 1958 med avestaklubben som fadder. Vid charterfesten med Lions Club Horndal överlämnade avestaklubben en gong-gong med ordförandeklubba som chartergåva.

 År 1960 var det så dags igen att utvidga Lion-rörelsen. Den 11 februari 1960 bildades Lions Club Krylbo, även då var avestaklubben fadderklubb. Som faddergåva överlämnades en gong-gong av brons med tillhörande klubba.

 Lions Club Avesta  har vid ett flertal tillfällen innehavt betydelsefulla poster inom distriktsorganisationen. Toppositionen nåddes 1978-79 när lion Ove Svensson presiderade som distriktsguvernör. En annan mycket stor händelse inträffade 1962 när  lion Oscar Hugo Engflo, klubbens PR –man, fick motta utmärkelsen Leo Award för sina PR-insatser inom Lion-rörelsen. Oscar Hugo fick utmärkelsen i konkurrens med 16.000 medtävlare, det var då första gången sedan 1948 som en svensk rönt denna uppskattning.

Om man ser till de olika aktiviteterna under åren, som startade med kottplockning och vedhuggning, så är nog julfemman, som startade 1952, och sedermera blev jultian  den mest inkomstbringande. 1953 inbringade julfemman 3.175:-, vilket var ett strålande resultat. I dag är luciafirandet vår största och mest kapaciteskrävande aktivitet. Krävande var även den loppmarknad som hölls under många år, då fick klubbens medlemmar släpa på bl.a. bäddsoffor  från kommuninnevånarnas vindar. Den på sin tid så omtalade Röda Fjädern-aktiviteten var givetvis en stor sak, även för Lions Club Avesta. Till de mera sociala delarna kan vi räkna kyrkskjutsar  och kaffebjudningar för de äldre i de olika boendeformerna. Naturligtvis har klubben genomfört aktiviteter av mera nöjeskaraktär som t.ex. fotboll mellan TV-laget och Avestakändisar, maj-mässa som senare blev barnensdags-firande, möbel- och bostadsutställningar samt bil- och motorcykelutställning. Vad som sätter begränsningen i sådana här sammanhang är naturligtvis fantasin och att vi i dag har ett annorlunda levnadssätt och därmed inte så många händer att fördela uppgifterna på.

 Kalender

Mars 2020
M Ti O To F L S
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Vi har 48 besökare online